xxxxPelin Sielu

SITHOGT-turnauksen voittajalle annettava palkinto on nimeltään Pelin Sielu. Palkinto luo rujon kuvan siitä, mitä vuosien snooker-harrastus tekee ihmisen sisimmälle. Innoituksen tähän kuvaukseen on antanut legendaarinen suomalainen TV-kasvo, kaikkien lasten suosikki Touko-Pouko. Pieneksi rutattu musta muovailuvaha kertoo julmalla tavalla siitä paineesta, minkä alla pelaajat elävät. Jokainen sieluun painettu naula kuvaa yhtä väärin leikattua pilkkusinistä, yhtä pinkkiä, joka tuli kolmen oskillaation kautta pussista ulos, yhtä pitkäksi mennyttä turvalyöntiä. Sielua ympäröivä kuristava metallilanka edustaa yleisesti sitä epätoivoa ja ahdistusta, jonka voi aiheuttaa vain pitkään jatkuva biljardin peluu liian suurella pöydällä, liian pienillä palloilla ja liian ahtailla säkeillä.

Pelin Sielu on ikuisesti kiertävä palkinto, joka luovutetaan aina hallitsevalle SITHOGT-mestarille. Hallitseva mestari on oikeutettu pitämään palkintoa hallussaan seuraavaan SITHOGT-turnaukseen asti, jolloin hänen on toimitettava palkinto pelipaikalle riippumatta siitä, osallistuuko itse kilpailuun vai ei. Hallitseva mestari on myös vastuussa palkinnosta sen ajan, jonka palkinto on hänen hallussaan. Mestarin tulee pitää huolta, että palkinto ei katoa, ja että sille ei aiheudu vahinkoa. Mikäli palkinnolle aiheutuu vahinkoa, hallitseva mestari on velvollinen vastaamaan korjauskustannuksista, ellei voida pitävästi osoittaa toisen henkilön aiheuttaneen vahingot, missä tapauksessa korvausvastuu siirtyy mainitulle henkilölle. Mikäli palkinto katoaa mestarin hallusta, mestari tapetaan integroivassa pallossa.

Pokaalin kilvet ovat Kilpipalvelun lahjalaatat n:o 206 ja 203.